Vitajte - Welcome - Willkommen

Wellcome
 

Aktuelle Mitteilungen

Pozvánka na 2. PLES Obce Bobot

Obec Bobot & občania si Vás dovoľujú pozvať na 2. PLES Obce Bobot, ktorý sa bude konať 03. februára 2024 so začiatkom o 19:00 hod v Kultúrnom dome Bobot.

allArticle ganz Artikel

Lekáreň Svinná - OZNAM

Lekáreň Svinná bude v pondelok 4.12.2023 a v utorok 5.12.2023 zatvorená.

allArticle ganz Artikel

Návrh Novely č.1/2023 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot

Novela č. 1/2023 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bobot

allArticle ganz Artikel

Návrh rozpočtu obce na rok 2024

V časti DOKUMENTY nájdete zverejnený návrh viacročného rozpočtu Obce Bobot na roky 2024-2026,

allArticle ganz Artikel
Fotogalerie
 
Galerie ansehen Arrows
 
Historie des Dorfes

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Mehr lesen »
Amtsstunden das Gemeindeamt
Hilfe & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »