Full notice

back Naspäť

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Category: Obecný úrad | Subcategory: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.7.2020.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 30.7.2020 o 19.00 hod v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu, konzol kamerového systému a zmluva o nájme komunikačného vedenia
3. Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o mieste a zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výške príspevkov v školských zariadeniach obce Bobot
4. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 28.07.2020 10:15:49

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »