Detail oznamu

back Naspäť

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Kategória: Obecný úrad | Podkategória: Oznamy obecného úradu
 
back Zobraziť galériu

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2020.

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bobote, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2020 o 19.00 hod v zasadačke Obecného úradu.

Návrh programu rokovania OZ:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Schválenie záverečného účtu za rok 2019
4. Schválenie zmeny prílohy č. 1 k VZN č. 1/2019
5. Schválenie plánu kontrol hl. kontrolórky od 1.7.2020 do 31.12.2020
6. Schválenie mandátnej zmluvy „Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Bobot“
7. Rôzne
8. Došlá pošta
9. Záver

Danka Ďuriačová
starostka obcePridané: 19.06.2020 08:58:06

Zdieľať: Google Facebook Twitter

back  Diskusia k oznamu: back Pridaj názor
Čítať celú diskusiu | Počet reakcií: 0
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »