Dychová hudba Boboťanka

img
 


História

História dychovej hudby na Bobote

Vznik Dychovej hudby Boboťanka sa datuje, podľa najstaršieho dochovaného zápisu v kronike na rok 1921, aj keď dychová hudba existovala už skôr. Hudba bola známa a hrávala na rôznych dedinských akciách. Po príchode Rudolfa Koreňa ako nového vedúceho súboru, zhruba v roku 1925-26 začala dychovka získavať na kvalite a v roku 1928 už vystupovala ako okresná hudba na zjazde roľníkov v Prahe. Kvalitatívne sa súbor zdokonaľoval, až do odchodu kapelníka do Kanady v rokoch1930-33. Potom prevzal vedenie kapely Anton Biely. Nové oživenie kapely nastalo až po 2. svetovej vojne, keď firmu, ktorá zastrešovala dychovú hudbu, prevzala firma Baťa Baťovany. Všetci členovia súboru boli zároveň zamestnancami papierne so sídlom v Bobote. Vedenie firmy malo o dychovú hudbu záujem, čo pociťovali jej členovia v ich podpore. V roku 1951 boli pre ňu zakúpené rovnošaty a nové nástroje. Toto sa zopakovalo aj v roku 1969, keď závod prebralo výrobné družstvo Technoplast.

Dychovka opäť kvalitatívne rástla, tentoraz už pod vedením MUDr. Augustína Trenčana. Paradoxom je, že aj keď sám nebol hráčom na žiadny hudobný nástroj, dokázal dychovku pozdvihnúť na vysokú úroveň tej doby. Po jeho odchode prevzal vedenie kapely menovec bývalého kapelníka z 20-tych rokov pán Rudolf Koreň. Tá sa za jeho vedenia v tom čase výrazne omladila a oživila k čomu napomohol aj vtedajší mladý učiteľ z neďalekých Motešíc, pán Miroslav Žákovic, ktorý vniesol do súboru nový dych z jeho rodného moravsko-lieskovského kraja, kde dodnes pôsobí.

Rok 1989 bol prelomový aj pre dychovú hudbu. Bolo potrebné odkúpiť hudobné nástroje a odchodom starých členov hrozil zánik súboru. Tradíciu dychovej hudby sa rozhodol podporiť nový majiteľ bobotskej papierne pán Kraus. Jeho firma Ludoprint poskytla zostávajúcim členom priestory na skúšanie. Od roku 1994 vedie dychovú hudbu Miroslav Koreň, ktorý v nej pôsobí od roku 1987. Je to vnuk predchádzajúceho vedúceho, čím zároveň udržuje akúsi kontinuitu mena typického pre Dychovú hudbu Boboťanka. Po jeho príchode nastalo zrejme najvýraznejšie omladenie kapely v jej histórii, čo bolo možné uskutočniť za pomoci vtedajšieho učiteľa hudobnej školy v Bánovciach nad Bebravou pána Jozefa Košťála. V roku 1996 bol vekový priemer kapely 23 rokov. Nové kvalitatívne zlepšenie dychovej hudby nastalo po príchode staronového člena Petra Doktora, ktorý má na starosti umeleckú stránku DH. K muzike ho priviedol jeho otec, ktorý taktiež hrával v tejto dychovej hudbe.

Od roku 2004 dychovej hudbe pomáha Obecný úrad Bobot, ako po finančnej, tak aj technickej stránke. Členmi dychovej hudby, ktorých je momentálne 17, sú ľudia rôznych povolaní, z ktorých sa nikto nevenuje hudbe profesionálne. Pôsobenie súboru je aktuálne veľmi široké. Dychová hudba Boboťanka vystupuje na koncertoch a festivaloch, sprevádza však aj najrôznejšie spoločenské akcie, cirkevné obrady, smútočné obrady, výročia, svadby a iné kultúrno-spoločenské akcie.

Rok 2016 je spojený s oslavou 95. výročia kapely, a súčasne s vydaním prvého albumu, ktorý vyšiel na CD nosiči pod názvom Boboťanka - 95.

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »