Fórum

plus Pridaj príspevok

comment spomienka

09.11.2019 11:12:59


KULTÚRNY DOM – DOM KULTÚRY ( KD)

KD A ŽIARA KOMUNIZMU

Keď som si prvýkrát na „multifunkčnej“ budove bývalej kinosály, občas divadelnej a tanečnej sály prečítal nápis KULTÚRNY DOM, spomenul som si na študentskú brigádu v bývalom Sovietskom zväze (r.1965). V skupine „čechoslovákov“ (19+1) vysokoškolákov som bol na výmennej brigáde v meste Charkov, dnes Ukrajina. Prácou brigádnikov bolo oberanie jabĺk. Sady (aj iného ovocia) boli rozsiahle ( povedané po našom, nemali konca ani kraja ). Jablone boli nízke, dali sa oberať zo zeme (vyšší brigádnici), nižší sa ľahko vyškriabali do koruny stromu. Černozem na Ukrajine sa nedala zahanbiť. Všade rástla burina do výšky spodných konárov stromov, iba pod korunami jabloní nie. A bolo tam veľmi teplo. Miestni komsomolci (u nás zväzáci) hovorili, že je v chládku nad 42 st. C. Smäd sa nedal uhasiť jablkami, preto miestny študent, nosil vedro /kýbeľ/ s vodou, aby sme mohli dodržiavať pitný režim, povedali by sme dnes. Volal sa Serjoža. My, študenti z Česko-Slovenska (ČSR) sme mali pocit, že sme viac ako domáci. ( Mali sme tesilové obleky a dederonové košele / vysvetlenie pre mladších: košele sa nemuseli žehliť / ). Raz skúšali Serjožu otázkou, čo si myslí o atentáte na JF Kennedyho, 35. prezidenta Spojených štátov amerických ( Dalas 1963 ). Neviem, či mal nejaké informácie, ale bol bystrý, tak sa vynašiel. Neskôr, pri inej príležitosti som sa ho zastal a stali sme sa kamarátmi. Pozval ma na izbu v internáte. Mal na stene reprodukciu Iľju Muromca od Ilji Repina a v poličke Marxov Kapitál.
Komsomolci nám organizovali denný program po práci. Tak sme hrali večer zápasy vo futbale a volejbale, vopred oznámené na plagátoch pod hlavičkou ČSR – CCCP. Časť brigády „práca“ skončila; v pláne bola návšteva Odesy na Kryme a Moskvy; kúpanie v Čiernom mori, Tretiakovská galéria a mauzóleum V.I.Lenina. A ešte predtým, spoločný kultúrny program v KD v rekreačnom stredisku vysokej školy neďaleko Charkova. Za ČSR účinkujúci - dievčatá, recitovali z románu/básne Eugen Onegin od Puškina : Ja vam pišú čivó že bóleje, što ja magu jiščo skazať ......., potom komsomolci predniesli nejaké budovateľské básne. Na záver odzneli slová : „Keď si v obci postavíme kultúrny dom, z jeho strechy uvidíme žiaru komunizmu.“
Komsomolci hovorili o žiare komunizmu nie ako o alegórii, ale o tom, čo ich čaká, v čo veria. Pre mladších musím uviesť ( učili nás v škole), že komunizmus je najvyššie štádium budovania socializmu. Komunistická spoločnosť sa riadi heslom: „Každý podľa svojich možností ( bude prispievať svojou prácou do spoločného) a každému podľa jeho potrieb ( každý bude dostávať zo spoločného, koľko bude on potrebovať ).“

Keď „ kultúrny program“ skončil nedalo mi, aby som Serjožovi nepovedal svoj názor, najmä, keď som bol presvedčený, že komunizmu stojí v ceste neprekonateľná prekážka a tou je vybudovanie materiálnej základne, aby každého potreby mohli byť uspokojené. Hovoril som, že u nás je vyššia životná úroveň, ľudia chodia do práce, vyrába sa, a predsa ľudia stoja v radoch pred obchodmi keď má prísť tovar, aby sa im tovar „ušiel“. Utópiou je predstava „Každému podľa jeho potrieb“. Človek prahne (chce mať) po hmotných statkoch. Chce mať zajtra viac, ako mal včera. On ma počúval, počúval a potom mi povedal: „ Anton, keď som robil maturitné skúšky, mal som jednu topánku hnedú a druhú čiernu, teraz mám obe čierne.“ Vedel som, že mu otec zahynul v II. svetovej vojne a mal iba mamu a sestru. Potom som už mlčal.

KD AKO SÚČASŤ BUDOVANIA VYSPELEJ SOCIALISTICKEJ SPOLOČNOSTI

Kulturní dům (zkratka KD, lidově kulturák) je název kulturně osvětového zařízení, zavedený po únoru 1948. Stavby kulturních domů se staly základnou pro politickou agitaci, osvětovou činnost a v dobovém slovníku nedílnou součástí budování vyspělé socialistické společnosti. Kulturní domy se měly stát součástí kulturní vybavenosti obcí a zároveň jejich dominantou.
V letech 1959-1989 sloužily kulturní domy k organizování kulturních, uměleckých a společenských akcí (např. hromadné oslavy svátku MDŽ, plesy, taneční zábavy, koncerty, divadelní představení), k propagandě socialistických myšlenek (schůze politických organizací, oslavy státních svátků), kulturně zájmové činnost (např. folklórní soubory, akce PO SSM), měly reprezentovat obec a nahradit jejich dominanty kostelů ..
S budováním socialismu, došlo také na budování veřejných staveb, sloužících socialistické kultuře. Kulturní dům se měl podle komunistických plánovačů stát společenským a klubovým střediskem pro všechny obyvatele vesnice či města. Základní funkcí KD bylo naplňování osvětové práce, která se stala „součástí budování vyspělé socialistické společnosti”.(wigipedie.cz)
Základním stavebním kamenem se stal zákon č. 52/1959 Sb. O osvětové činnosti, následně pak Usnesení vlády č. 3 z roku 1961, které rozpracovalo zásady rozvoje, úprav a výstavby kulturních zařízení klubového typu (KD)

Z KRONIKY OBCE BOBOT

O tom, že v našej obci bola skupina obyvateľov s pokrokovým zmýšľaním, operatívne reagujúca na potrebu budovania vyspelej socialistickej spoločnosti je zápis v kronike obce :
" 6. júna 1959 bol urobený prvý výkop na stavbe kultúrneho domu. Dávna túžba obyvateľstva našej obce sa touto skutočnosťou realizuje, nakoľko kultúrna vyspelosť našich pracujúcich je už na takej výške, že postrádanie moderného kultúrneho domu bolo veľmi citlivé. Je predpoklad, že v budúcom roku sa stavba aj ukončí. Tieto práce sa začali, keď vo vedení obce boli ako predseda MNV ( miestneho národného výboru / obecného úradu) s. Teodor Kobyda a ako tajomník MNV s. František Žembera. Je treba osobitne podotknúť, že najmä s. Žembera sa venoval a venuje s najväčšou obetavosťou organizovaniu brigádnickej svojpomoci pri stavbe kultúrneho domu a i sám fyzickou prácou dáva príklad ostatným. ... "

KD + OcÚ NOVÉ CENTRUM OBCE

V minulom roku obecné zastupiteľstvo našej obce schválilo dokument územný plán obce (uvádzam pre tých, čo to ešte nevedia). V ňom je definovaná centrálna zóna obce. Jej centrom je budova s nápisom KULTÚRNY DOM a obecný úrad.
Budova KD a obecného úradu je postavená na pozemku, ktorý majiteľom v roku 1958 obec Bobot ( zastúpená obyvateľmi s pokrokovým zmýšľaním – nazývali sa komunisti / súdruhovia ) vyvlastnila vo verejnom záujme. Roky 1958 a 2018. Rozdiel jeden ľudský vek. A predsa sú si v niečom podobné.

A. Doktor
Ďakujem za pozornosť.
 
comment Ivana

05.04.2019 15:11:35

Dobrý deň...nečítam príspevky, ale nedávno som sa dozvedela že sa pri prerábke KD odstránili sedačky, ktoré boli podľa mňa a aj iných občanov vo veľmi dobrom stave a tiež veľmi praktické čo sa týka rôznych akcii ako sú: divadlo...Deň matiek ... Vianočná besiedka ...hudobný koncert Boboťanky a iné ...V širokom okolí sme mali pohodlné sedenie....sedieť na drevených stoličkách v jednej rovine aby som pozerala na chrbát niekomu pred sebou sa mi nezdá vôbec lákavé....a už vôbec nie pohodlné. ...a to nehovorím o starších občanoch. Keď tak počítam tak mi stále vychádza viac akcií ako tanečných zábav tak naozaj neviem čo sa tým sledovalo ....že sme si zničili KD. Vyjadrenie pár ľudí...že isto sa nepôjde posadiť na studenú hrkotajúcu stolicu bude len dopad zlého rozhodnutia o ktorom mala rozhodnúť verejnosť a nie pár poslancov. Škoda :-(
 
comment -- Nezobrazené --
 

28.03.2019 13:17:14


-- Nezobrazené pre nevhodný alebo neslušný, resp. vulgárny obsah! --

Na základe žiadosti dotknutej osoby Bobot.sk stiahol pôvodný príspevok. Dotknutá osoba (fyzická aj právnická) má na základe právnych predpisov SR možnosť domáhať sa ochrany svojho dobrého mena.


26.03.2019 14:26:52

Dobrý deň, chcem sa podeliť o svoje úžasné svedectvo Potom, čo som bol vo vzťahu s manželom celé roky, on sa so mnou rozišiel, urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som ho priviedol späť, ale všetko bolo zbytočné, chcel som ho späť tak veľmi kvôli láske, ktorú mám pre neho som ho prosil o všetko, sľúbil som, ale on odmietol. Vysvetlil som svoj problém môjmu priateľovi a ona navrhla, že by som mal radšej kontaktovať kúzelník, ktorý by mi mohol pomôcť vrhnúť kúzlo, aby som ho priviedol späť, ale ja som typ, ktorý nikdy neveril v kúzlo, nemal som inú možnosť, ako to skúsiť, ja e-mailom poslal kúzelník, a on mi povedal, že nie je problém, že všetko bude v poriadku pred tromi dňami, že moja ex sa ku mne vráti pred tromi dňami, vrhne kúzlo a prekvapivo na druhý deň to bolo okolo 16 hodín. Moja ex ma zavolala, bol som tak prekvapený, odpovedal som na výzvu a všetko, čo povedal, bolo, že je tak ľúto všetkému, čo sa stalo, že chce, aby som sa k nemu vrátil, že ma tak miluje. Bola som tak šťastná a šla som za ním, že sme opäť žili spolu šťastne. Odvtedy som urobil sľub, že každý, koho poznám, že má problém s vzťahom, by som pomohol takejto osobe tým, že by som ho odkázal na jediného skutočného a mocného kúzelníka, ktorý mi pomohol s mojím vlastným problémom. e-mail: babawalewiseman01@gmail.com môžete ho poslať e-mailom, ak potrebujete jeho pomoc vo vašom vzťahu alebo v akomkoľvek inom prípade.

Kúzla lásky
Zarobte si dobré peniaze alebo vyhrajte v lotérii.
Dosiahnuť úspech v podnikaní.
Duchovné problémy.
Vyhrajte súdny prípad.
Pozrite sa na svojho životného partnera.
Získajte dobre platenú prácu.
Získajte kontrolu nad svojím manželstvom.
Získať láskavosť a získať príťažlivosť od ľudí.
Vráťte sa stratené peniaze.
Lieči vás všetkých chorôb. liečiteľné a nevyliečiteľné.
Riešiť problémy s tehotenstvom a žehnať vám s deťmi atď.

Kontaktujte tohto veľkého muža, ak máte nejaký problém s trvalým riešením
prostredníctvom babawalewiseman01@gmail.com
WhatsApp: +2348129806153

Poďakuješ mi neskôr

comment Alena K.

12.03.2019 08:30:30

Týmto sa chcem ospravedlniť za chybu...(architekt)....cez ten mobil to niekedy skáče....moderná doba....všimla som si to až po odoslaní....pekný deň všetkým ....
 
comment Alena K

11.03.2019 19:32:53

Dobrý večer,
Prehodnotenie územného plánu obce na mimoriadnom zasadnutí skončilo príslubom zo strany obce a bude stretnutie s pánom archytektom ,kde bude možnost opýtať sa na nejasnosti v návrhu územného plánu obce.
Presný termín stretnutia bude oznámený.
 
comment Zlatica

10.03.2019 20:07:37

Dobrý deň, neviem ako mám brať vaše PS: ( smerované mne konkrétne ) , či ako irónia alebo čo to vlastne je. Pán Doktor, ja som nepovedala ani raz , že ste starý. Vy sám ste aj tu napísal, že ste chcel odľahčiť situáciu pripomienkou na Váš vek. Tiež ste napísal,že ste hovoril rýchlo a možno nezrozumiteľne. A tak možno aj moja reakcia Vám prišla taká. Ja len chcem bojovať za nás mladých. A ako pani starostka povedala, nikto nikomu nič neberie, a všetko je o komunikácii a dohode. A pokiaľ sa týka toho popola si sypania na hlavu, myslím si že sme si ho sypali dosť. A aj fatálna chýba voči rodine Kyselicovych, bude napravená. Nechcela som reagovať tu na stránke, ale chcem len povedať. Ja si vážim každého človeka v našej obci , a tých starších asi viac za ich skúsenosti. Ja sa som len rada, za každú radu , skúsenost a postrech od každeho občana. PS: Ospravedlňujem sa za prípadné chyby, pretože píšem len cez mobil. S pozdravom najmladšia poslankyňa 😀

comment A. Doktor

10.03.2019 17:34:40

Prehodnotenie územného plánu obce Bobot,

tak bol nazvaný 3. bod programu mimoriadneho zasadnutia OZ. Podnetom bola nesprávne navrhnutá (zakreslená) miestna komunikácia na rozvojovej ploche č. 8 ( pozri na mape ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ďalej len ÚPN ). Problematická je aj rozvojová plocha č. 3, ktorá zbytočne znehodnocuje záhrady občanov obce.

Idúc na zasadnutie OZ v duchu som rozmýšľal, ako by som na úvod odľahčil kritiku starostky obce a poslancov. Napadlo ma, že pochválim grafickú časť ( výkresy za ich farebnosť) alebo sa spýtam, aká je veková hranica pre diskutujúcich, keďže plocha č. 3 sa má realizovať v roku 2030 ( budem mať 85, ak budem mať ). Kritika spočíva v tom, že väčšina rozvojových plôch je navrhnutá na súkromných pozemkoch, a orgány obce (starostka a poslanci /ďalej len SAP) nezabezpečili takú informovanosť o tak závažnom dokumente ( ktorý určuje rozšírenie zástavby obce do roku 2035 ), aby sa najmä vlastníci pozemkov mohli k návrhom vyjadriť, a ÚPN schválili v 9/2018 so zjavnými chybami. Očakával som, že si budú „sypať popol na hlavu“.

Začiatok vystúpenia starostky obce tomu nasvedčoval. Postupne sa argumentovalo tým, že SAP navrhovali iné smerovanie miestnej komunikácie ( na P3/30 ), a to projektant z neznámych dôvodov nedodržal, a oni sa tomu tiež čudujú. Popol sypali na hlavu projektanta. Neskôr SAP začali argumentovať; prečo Alenka K. prišla na chybu až teraz, keď ÚPN bolo schválené 9/2018 ? Na nevypovedanú otázku od prítomných vlastníkov pozemkov, prečo v čase pripomienkovania ÚPN oni ( SAP) na nesprávne nakreslenú miestnu komunikáciu neprišli ? začali sa obhajovať tým, že bolo potrebné ÚPN schváliť, aby sa mohla čerpať dotácia poskytnutá Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja. Spochybňovať ÚPN nie je možné, lebo by obec musela vrátiť peniaze. Už to vyzeralo tak, že zodpovednými za chyby vo schválenom ÚPN sú obyvatelia obce.

Netrpezlivo som sa hlásil o slovo. Pred očami som videl „Oznam o začatí obstarávania Územného plánu obce Bobot“ Okrem slova oznam, všetko slová, za ktorými som nevidel žiadny obsah. .... Navrhované zámery, požiadavky a podklady mali občania a iní predložiť najneskôr do 30 dní. Vyvesené 24.5.2017. Podpísaná starostka obce. Ako som sa máji 2018 dozvedel, nikto nepredložil nič. Ako by aj mohol!

Keď som dostal slovo, tak som použil variant dve. Že som starý, a rozvojová plocha č. 3 sa bude realizovať v roku 2030, či môžem mať pripomienku ? (malo to byť odľahčenie kritiky, ale nebolo). Z obsahu diskusie som bol rozčúlený; hovoril som rýchlo, nezrozumiteľne : „ Podstata problému nie je, že schválený UPN obsahuje zjavné chyby. Podstata problému je v tom, že obec plánuje výstavbu domov na 15 rokov dopredu na cudzích pozemkoch, a starostka a poslanci neoboznámia o tom ani vlastníkov pozemkov. Nikto v obci nevie, čo vecne znamená obstarávanie ÚPN. Pritom SAP mali na to dostatok času ( 16 mesiacov).“ Až potom som hovoril o rozvojovej ploche č. 3. Pozemky na Záhumní sú až po Bobotský potok vo vlastníctve tých čo tam bývajú alebo bývali. Je nepochopiteľné, prečo plocha č. 3 zasahuje do polovice našich záhrad, a znehodnocuje náš majetok? Stačí posunúť rozvojovú plochu č. 3 smerom k Bobotskému potoku. Hovoril so o špecifikách pozemkov na Záhumní, ktoré sú úzke, a pozemky na strane potoka sú neoplotené a slúžia ako vstup pre poľno-techniku ( neviem, či SAP rozumeli o čom hovorím, chýbala tabuľa a krieda)..
Podporil ma nový stavebník montovaného domu na našej ulici. Jeho dom hranica rozvojovej plochy č. 3 rozdeľuje na polovicu. Už ani neviem začo najmladšia poslankyňa pochválila nového stavebníka s dôvetkom, „ ... lebo si mladý, p. Doktor nechce umožniť mladým ľuďom stavať domy, lebo je starý ! ? „ Starostka obce viackrát ubezpečovala, že vlastníci pozemkov o ne neprídu, že sa budú môcť slobodne rozhodnúť, či pozemky predajú alebo nie. Pokračujúcej debaty o tom, aké príjme OZ uznesenie som sa už nezúčastnil.

ZÁVER
Znenie zákona o obecnom zriadení v § 11b Zhromaždenie obyvateľov obce :Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
Neviem pochopiť, prečo OZ nezvolalo v roku 2017/2018 zhromaždenie obyvateľov; Program : ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BOBOT ? Je to prejav arogancie moci ( právomoci dedinských rozmerov ) ?

P.S. : ( do pozornosti najmladšej poslankyni) V tomto konkrétnom prípade ( plocha č. 3) nie je rozhodujúce že som starý ale to, že som vlastníkom pozemku. Zdá sa mi, že máš pred sebou skvelú kariéru v regionálnej politike.
 
comment obecný príspevok

06.03.2019 20:35:15

Dobrý večer.

Mýliš sa, Alena K., ak sa domnievaš, že Tvoje obavy sú zbytočné, že územný plán sa nemusí dodržať, lebo Vaša rodina nepristúpi na to, že pán architekt rozdelil cestou Váš pozemok na dve časti.

V apríli 2018 v reklamnom a informačnom týždenníku PARDON ( týždenníku zasielanom do schránok obyvateľom miest trenčianskeho kraja) poslanec v Dubnici nad Váhom napísal : DUBNICA NAD VÁHOM BUDE MAŤ NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN. Z článku citujem .“ Ešte aj dnes sa mnohí mylne domnievajú, že keď mesto zabezpečuje územný plán, môže si navrhnúť aktivity len na mestských pozemkoch. Schválený územný plán je platný pre všetkých. Prijíma sa formou VZN hlasovaním v mestskom zastupiteľstve. Na jeho príprave sa podieľajú jednak primátor mesta, odborné útvary mesta, ako aj poslanci v odborných komisiách. V konečnom dôsledku rozhodnú poslanci 3/5 väčšinou hlasov. Treba podotknúť, že jeho príprave a schváleniu predchádzajú mnohé prerokovania a pripomienkové konania s občanmi mesta, vlastníkmi pozemkov a štátnymi orgánmi. Výsledná podoba územného plánu je DOHODOU zúčastnených na procese, schválením sa územný plán povýši na zákon platný v rozsahu jeho záväznej časti.“
Po prečítaní článku, ako drobný vlastník pozemkov v obci, som asi 20. 4. 2018 požiadal OcÚ o zapožičanie materiálu ZADANIE NA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BOBOT. Materiál spracovala spol. s.r.o. ( ktorá spracovala aj územný plán ) v 7/2017 a upravila v 9/2017. Zadanie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce. Materiál bol v rozsahu 36 textových strán. Členil sa na 21 kapitol, z nich v 6-ich sú údaje o minulosti obce( zhodné s 30. str. textu Územný plán obce Bobot - text riešenia ), v 14-tich popisoval aké požiadavky musia byť v územnom pláne obsiahnuté ( na rozvoj dopravy, na ochranu kultúrneho dedičstva, na ochranu pôdy, na urbanistickú kompozíciu atď... ) , v 21. kap. boli zhrnuté podklady vypracovania zadania. Celý materiál bol veľmi obecný, text v prvých šiestich kapitolách bol prevzatý z PHSR obce Bobot, niektoré údaje nemali žiadny logický vzťah k územnému plánu obce ( napr. vegetácia – latinské názvy kde-akých lišajníkov; počet obyvateľov obce v roku 1869!, 1890, 1910, 1930, 1948 ; skladba obyvateľstva podľa vierovyznania ; a drobné nepresnosti, napr. ZŠ s MŠ tvorí jeden právny subjekt ). Pripomienky k ZADANIU, v čase keď to bolo aktuálne, neboli žiadne.
Z údajov v ZADANÍ vyplynulo, že v rokoch 1991-2011 sa v obci postavil v priemere 0.8 domu za rok, v obci je 63 neobývaných domov, ktoré je potrebné postupne asanovať ( na ich mieste postaviť nové domy + zastavať ulicu Záhumnie obojstranne smerom k zdravotnému stredisku ( + 9 nových domov ) spolu do roku 2035 "priestor“ pre 72 nových domov, čo znamená postaviť v priemere 4.8 nových domov každoročne do roku 2035. ( Najviac domov sa postavilo v rokoch 1948-1990, priemerne 2.8 domu za rok. Z pohľadu zaberania novej pôdy na stavbu domov som považoval vec ( z môjho pohľadu ) za vyriešenú a o ďalší osud územného plánu obce som sa prestal zaujímať. Čakal som, kedy pred schvaľovaním územného plánu budú vykonané „mnohé prerokovania a pripomienkové konania s občanmi “ našej obce. ALE ŽIADNE ROKOVANIA NEBOLI, ANI S OBČANMI ANI S VLASTNÍKMI POZEMKOV.
Asi koncom júna 2018 ma oslovil mne neznámy mladý muž z Bánoviec s priateľkou z Lehoty, aby som im predal 26m2 pôdy, ktorú som zdedil po mame na Lehote. Parcelu som predal, lebo všetci žijúci vlastníci pozemok predávali. Vtedy som sa dozvedel, že na OcÚ je k dispozícii územný plán obce. Keďže som nemal žiadne informácie o jednaniach s občanmi obce, domnieval som sa, že sa jedná o predbežný návrh územného plánu. Až 4.3.2019 som dodatočne zistil, že som predal 26 m2 parcele v navrhovanej rozvojovej zóne č. 10 ( ONI VEDELI ? A MY NIE ).

Pozerám schválený územný plán obce. Pozerám sa na navrhovanú rozvojovú zónu č. 3 a neverím vlastným očiam. Dve tretiny parcele, ktorá patrí do intravilánu obce, na ktorej otec postavil dom p.č. 191, kde sú ovocné stromy, pestujem zemiaky, parcele, ktorú kúpil v roku 1944, ktorej súčasťou je parcela pred domom na ktorej je vozovka, starostka a poslanci navrhli a schválili na výstavbu domov pre niekoho neznámeho.

Alenka K., som rád, že si upozornila na územný plán obce na webovej stránke, páči sa mi odhodlanie Vašej rodiny. Ja mám obavy. Obavy mám preto, čo som už napísal. ŽIADNE ROKOVANIA našich zástupcov NEBOLI, ANI S OBČANMI ANI S VLASTNÍKMI POZEMKOV. A nikto z poslancov na to neupozornil. Za uznesenie hlasovali: 5 poslanci Proti: 0 Zdržal sa: 0

Ďakujem za pozornosť. A. Doktor


P.S. k príspevku MAJETOK a MAJETKOVÉ VYROVNANIE : Moje podanie na okresný súd na začatie dodatočného konania o dedičstve parcely pred domom na Záhumní zo dňa 3.5.2018 rozhodol okresný súd 29.1.2019 tak, že som sa stal vlastníkom inej parcele v inom katastrálnom území.

comment Alena K.

28.02.2019 19:02:07

Oprava. Územný plán bol schválený v septembri minulého roka samozrejme....
 
comment Alena K.

28.02.2019 18:59:15

Dobrý večer,
myslela som si,že sa dostatočne zaujímam o veci verejné a že viem čo sa v našej obci deje. Územný plán našej obce ,schválený v septembri tohoto roka ma však z tohoto omylu vyviedol.
Ak by som sa viac zaujímala ,nebola by som nemilo prekvapená z plánov možného využitia a výstavby na pozemkoch v našej obci.
Vedela by som a bola by som s tým stotožnená,že pán architekt rozdelí cestou náš pozemok na dve časti a táto cesta bude pokračovať cez pozemok a dvor mojich svokrovcov ( Gabriel Kyselica) a tu vyústi na hlavnú cestu.
Môžete si to pozrieť na hlavnej stránke obce ,vpravo hore . Mňa osobne sa týka sektor 8. A možno aj vy zistíte aké sú budúce plány využitia tých vašich pozemkov. A možno sa mýlim a budem sa nádejať a veriť ,že vy ostatní ste neboli takí ľahkovážni,že ste sa oboznámili s týmto plánom,že s ním súhlasíte ,inak by predsa nemohol prejsť bez pripomienok...
Verím,že obec dodržala všetky zákonom stanovene povinnosti o oznámení tohto územného plánu ako aj samotného pripomienkového konania,na ktorom sa nikto nezúčastnil,aspoň čo viem...
Sme naozaj tak ľahostajní k veciam verejným? Ja sa skôr nemôžem zbaviť pocitu ,že táto téma nebola dostatočne odkomunikovaná s občanmi a väčšina ani nevie ,že niečo také sa pripravovalo a schválilo...
A možno sú moje obavy zbytočné a že takýto plán je fajn mať,ale nemusí sa striktne dodržať,lebo naša rodina nepristúpi na takéto riešenie aspoň čo sa našich pozemkov týka...

pekný večer všetkým...
 
comment Obcan

28.01.2019 17:56:08

Dobry den.Dnes som sa nahodou dozvedel ze nasi poslanci mienia odstranit zatahovaciu sedackovu zostavu z kulturneho domu.Myslim si ze toto sedenie ktore je funkcne nesluzi len tym siedmim vyvolenym ale sluzi nasim detom vnukom a vnuckam a hlavne nasim dochodcom pri roznych kulturnych podujatiach a este by mohlo dlho sluzit.Keby to bolo v nejakom dezolatnom stave a nebezpecne pre obcanov nemam namietky.Poprosil by som poslancov aby zvazili tento zasah .Hlavne si myslim ze k tomuto by sa mala vyjadrit sirsia verejna obec a nie par jedincov lebo to sluzi nam vsetkym.Apropo myslite si ze likvidacia tej supravy bude zadarmo?
 
comment Lukáš

12.01.2019 14:48:41

Budme radi že je aspom trocha snehu....:))

comment Nespokojný občan,občania

06.01.2019 11:08:13

Dobrý deň,
tak ako býva v našej obci dobrým zvykom každý rok, znova a znova sa obec nevie postarať o zimnú údržbu ulíc.Všetky ulice máme zľadovatené , postarší občania majú problém prejsť napr. do kostola alebo obchodu, často ani radšej túto cestu neabsolvujú , kedže je to veľmi nebezpečné a obávajú sa o svoje zdravie.
Posypový piesok čo dala obec doviezť pri starú krčmu je asi na okrasu dediny.Treba ho tam nechať ešte aspoň 10 rokov aby sa aklimatizoval, kým sa bude môcť použiť.

V čase kedy boli cesty,ulice a chodníky naposledy udržiavané bolo za starostovania p .Tunegu.
Cesty boli odhrnuté,posypané,posolené a hlavne bezpečné pre občanov!

Je také náročné udržiavať pár kilometrov ulíc,pár dní do roka?
Ozaj treba tak šetriť a čakať kým sa stane nejaký vážny úraz???
 
comment Róbert Fereje

17.12.2018 20:20:04

Pred vyše rokom som vyzval starostku obce Bobot na obecnom úrade aby odstránila zvody zo strechy z jej domu ktoré vypúšťajú dažďovú vodu na pozemok môjho brata, je to prístupová cesta k jeho domu. Nikto z rodiny nedal súhlas, aby uvedené zvody mohli smerovať na bratov pozemok. Pred vyše rokom mi sľúbila že uvedené zvody odstráni do konca roka 2018. Uvedené zvody sa nachádzajú asi 120 cm od prístupovej cesty k domu. Keďže z nich pri daždi ide veľa vody tvoria sa tam kaluže ktoré v zime zamŕzajú a vzniká veľká plocha ľadu kde hrozí riziko úrazu. Keď dlho prší voda z uvedených zvodov tečie až po bránu môjho brata začiatkom novembra bol som za starostkou obce akurát sa začala prerábka kultúrneho domu ja som sa opýtal kedy tie ríny odstráni či si mám čižmy na zimu keď bude pršať. Starostka mi odpovedala že nemusím keď bude pršať ona kúpi čižmy pre celú našu rodinu. 15.11.2018 podal som žiadosť na odstránenie výtokov dažďovej vody z domu pani Ďuriačovej na náš pozemok. Na zasadnutí obecného úradu starostka môj dopis ani nečítala povedala že neni žiadna pošta. Starostka obce zatajila ten list. Ja som trochu zanadával a išiel preč vonku som si uvedomil že chudáci poslanci nevedeli o čom rozprávam lebo naša starostka im zatajila ten list ktorý som podal. Nevedeli čo sa rieši. Pred týždňom bola z obecného úradu komisia a riešila tie problémové zvody len pre srandu naša rodina nebola pozvaná boli tam len Ďuriačový a komisia riešili problém bez nás. Ja s bratom sme náhodou išli okolo tak sme sa zapojili do rozhovoru. Riešia problém bez nás, pripadám si ako na divokom západe. Teraz brat má rozhodnutie komisie. To rozhodnutie písala starostka namiesto komisie. Rozhodnutím sa píše že voda z odtoku netečie na prístupovú cestu nachádzajú sa tam 3 zvody ktoré sú od cesty vzdialené 120 cm, 3/4 starostkinej strechy. Palo Koreň člen komisie mi povedal že keby to písal napísal by to inak. Pani starostka obce Bobot stojí vám tá hanba za to? Starosta obce má problém riešiť nie vytvárať. Ako môže starostka obce riešiť obecné problémy keď nevie riešiť tie svoje. Tento problém riešim so starostkou od októbra minulého roka. Na začiatku mi sľúbila rodina Ďuriačová že na uvedenú prístupovú cestu navezie štrk nič z toho čo sľúbila sa nestalo, stačí nám keď odstráni uvedené ríny z nášho pozemku aby z odtoku pri daždi nevytekala dažďová voda. Starosta obce by mal ísť príkladom a nerobiť žiadne problémy susedom.
 
comment Lubica Sevcikova

01.12.2018 19:33:16

V obci mame odpadkove kose na psie exkrementy. Odkedy boli rozmiestnene, nikto ich nevysypa, nedoplna sacky. Upadli do zabudnutia... Ze by dekoracia?
 
comment Danka Ďuriačová

19.10.2018 20:45:37

Anonymovi,

nikdy som neoprávnene nepoužila titul, ktorý nevlastním, ako všetci viete nevyštudovala som vysokú školu a nemám právo používať titul Mgr. a ani iný vysokoškolský titul. Keďže ctím zákon tejto republiky nepoužívam žiadny titul.

Čo sa týka údajného nezákonného zvolenia, odporúčam Vám, anonymovi, aby ste sa obrátili na komisiu, ktorá ma do tejto funkcie ustanovila. Tu už len podotýkam, že celá voľba prebehla v súlade so zákonom.

Teraz k Vám: neviem kto ste, ale vzhľadom na to, akým spôsobom ste použili túto otázku a kde ste ju položili, som sa rozhodla podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za prečin ohovárania, ktorý bol naplnený v celej skutkovej podstate. Dúfam, že OČTK zistia Vašu identitu a budeme sa môcť porozprávať osobne.

S pozdravom
Danka Ďuriačová

comment Osobny prispevok

16.10.2018 14:15:40

V obehu je informácia,že pani starostka kandidovala za riaditelku MŠ v Tr.Teplej nezakonne a nezakone bola aj zvolena a vraj podvadzala aj s titulom .

Je to pravda,pani starostka?

Prosim nezmazavat moj prispevok ako nevhodny. Prosim pani starostku o odpoveď.

Ďakujem
 
comment Občan

03.10.2018 14:58:23

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či pri kontajneroch na odpad bude kontajner aj na záhradný odpad( odrezky zo stromov, trávy, lístie atď.)Ďakujem
 
comment obecný príspevok

09.09.2018 21:58:14

MAJETOK , MAJETKOVÉ VYROVNANIE ?
( Ako to vidím )

ÚVOD

Vlastnícke právo a právo vlastniť majetok bolo v moderných dejinách proklamované ako základné prirodzené ľudské právo v čl. 17 Deklarácie práv človeka a občana z roku 1789 počas Francúzskej revolúcie. Deklarácia uznala, že „vlastníctvo je nedotknuteľné a posvätné právo, nikto ho preto nemôže byť pozbavený, okrem prípadov, ak by to nutne a zrejme vyžadoval v zákone výslovne uvedený verejný záujem, a pod podmienkou, že bude vopred poskytnutá spravodlivá náhrada“.

Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 Ústavy SR: „každý má právo vlastniť majetok. Vlast-nícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje."[„Ustanovenie čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky uvádza: „Vyvlast-nenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“

13.4.2018 Uznesenie č. 22/2018 : OZ v Bobote súhlasí s návrhom starostky odkú-piť pozemky pod obecnými cestami a pod bývalým klziskom (za účelom vybudovať športovú plochu) od žijúcich vlastníkov za symbolickú cenu 1€. Za uznesenie hlaso-vali: 5 poslanci Proti: 0 Zdržal sa: 0

Správa z tlače v týchto dňoch: KAPSKÉ MESTO Juhoafrický prezident v utorok večer oznámil, že jeho strana zmení ústavu v otázke vyvlastňovania pozemkov. „Ukázalo sa ako očividné a jasné, že náš ľud chce, aby Ústava bola ďaleko explicitnejšia v otázke vyvlastnenia pozemkov bez náhrady,“ (Farmy bielych farmárov štát vykupuje za 1/10 reálnej hodnoty. Kto nesúhlasí, toho farmu štát vyvlastní.)

6.3.2015 Zápisnica zo zasadnutia OZ: Starostka obce a poslanci OZ sa dohodli, že návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bobot a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, prerokujú na spoločnom pracovnom stretnutí a predložia na schválenie na ďalšom rokovaní OZ ( uznesenie č. 65/2014 ).

22.6.2018 Zápisnica zo zasadnutia OZ,. Prerokovanie uznesenia č. 65/2014 bolo odložené budúce zasadnutiu OZ.

Z HISTÓRIE VLASTNÍCTVA k pozemkom v k.ú obce Bobot

Obvyklou zmenou vlastníctva k majetku je kúpa a predaj, darovanie a dedenie. Do roku 1918 sa pri dedení majetku uplatňoval model, ktorý vychádzal z uhorského práva, podľa ktorého je dedičom každý z potomkov. Jedna parcela tak časom môže mať aj niekoľko desiatok majiteľov. Preto Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré sa vyznačujú veľkou rozdrobenosťou pôdy v rámci vlastníckych vzťahov. Vlastníctvo viacerých osôb k jednej parcele sa v praxi často riešilo tak, že na obrábaní jednotlivých parciel vcelku sa medzi sebou členovia „rodiny“ dohodli. Iný model mali obyvatelia obce, ktorí osídľovali obec, pozemky kupovali a gazdovanie na pôde vykonával jeden z potomkov.

Pozemky boli ohraničené medzami. I keď o medze sem-tam vznikli spory, nikto nepotreboval List vlastníctva (LV), lebo pozemky obrábali kontinuálne ( na jeseň poorali / zasiali/ v lete zožali úrodu a opäť poorali ).

Výnimočnou zmenou vlastníctva k majetku sú revolúcie. Takou bol Víťazný február 1948. Aktívni boli niektorí otcovia a dedovia mojich vrstovníkov, škôlkarov na fotografii MŠ 1948/49. Po roku 1948 dochádza ku konfiškácii ( zhabaniu, braniu, odnímaniu, odňatiu, zobratiu v prospech verejnosti, štátu /Slovník cudzích slov, vydalo SPN Bratislava,1979/ ) najmä cirkevného majetku. Na Bobote pozemkov a budovy školy pri kostole. Spomenutí otcovia a dedovia v r. 1950 založili Jednotné roľnícke družstvo (JRD) a gazdovali na pozemkoch obecných a pozemkoch, ktoré dovtedy vlastnila Rímskokatolícka cirkev (RKC). Neboli dobrí hospodári. Nespokojnosť s plácou nádenníkov a horiaci stoh slamy na parcele vedľa cintorína asi v roku 1954, boli toho dôkazom. V rokoch r. 1955 – 1956 boli „nábory do JRD“ skutočných gazdov (tých, čo orali pole koňmi), nazývali ich (otcovia a dedovia) hanlivo kulaci ( kulak – dedinský boháč, ktorý vykorisťoval cudziu pracovnú silu / Slovník cudzích slov/ ). „Nábor do JRD“ bol eufemizmus pre vyhrážanie a zastrašovanie vlastníkov pôdy, aby podpísali vstup do JRD. V roku 1958 bolo JRD celo-obecné. Z uvedeného vidieť čo všetko sa môže nazvať „zákonným“, resp. čo sa dá definovať „ bolo to podľa platného zákona“.

Ak dnes starí rodičia darujú svojmu potomkovi dom, záhradu či pozemok, v darovacej zmluve uvedú „doživotné užívanie nehnuteľnosti “ ako zapísanú ťarchu v LV. Pamätám sa, ako táto násilná zmena vlastníckych práv k pôde dopadla na 80. ročných starých dedkov, významných a úspešných gazdov, ktorých majetok vstupom do družstva sa „stratil“. Ocitli sa materiálne vo vzduchoprázdne, často bez dôchodku, odkázaní na druhý groš (zarobený potomkom na JRD) z rozprávky O troch grošoch.

Víťazný február bol príčinou vzniku Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktorý bol zriadený zákonom č. 330/1991 Zb. SPF spravuje nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nehnuteľnosti, kde vlastník nie je známy. Je zaujímavé, že v záverečnej fáze násilnej kolektivizácie stačil podpis ako súhlas so vstupom do družstva, bez dokladovania vlastníctva k pozemkom. V 1958 otec podpísal, teda vložil do družstva role, kde vlastníkom bol jeho otec (vtedy 80 ročný), ako dedič dedičského konania z roku 1892. Tak Štefan Doktor ( môj dedko) je pre SPF neznámy vlastník a Jozef Doktor (môj otec) je neznámy vlastník tak pre SPF ako aj pre občanov obce vo funkcii starostu a poslancov.

Už v roku 2005 bol návrh zákonodarcov zmeniť zákon 330/1991 Zb. tak, aby majetok neznámych vlastníkov prešiel do vlastníctva obce alebo štátu, rovnako ako je to v prípade intravilánu. Ústavný súd návrh zamietol. Z praktickej skúsenosti v obci sa domnievam, že predstavitelia obcí a miest by takúto zmenu zákona privítali.

INTRAVILÁN ( ZASTAVANÁ ČASŤ ) obce Bobot

Parcela registra „E“ 31/3

Je vo vlastníctve SR, v správe SPF. „Ako mohla SR nadobudnúť vlastníctvo záhrady o výmere 1449 m2 v k.ú. Bobot ? “ treba položiť si otázku. Obecne je známe, že parcela bola vo vlastníctve RKC a bola v 50. rokoch skonfiškovaná. Po roku 1991 správcovia farnosti Bobot neboli vo veci dostatočne aktívni, a vlastníkom parcely sa stal štát. Ak v roku 1964 správca farnosti v kronike píše: "Jednota" nútene odkúpila farskú záhradu za potokom (asi 10 árov) a postavili tam obchod potraviny“, je vidieť že sa história opakuje.

Uznesenie č . 62/2017 : OZ v Bobote schvaľuje: v zmysle § 34 ods. 4 a) zákona č. 330/1994 Zb. bezodplatné odkúpenie pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu a to: KN-E parcela č. 31/3, .... . Pozemok bude bezodplatne odkúpený za účelom vybudovania „Oddychovej zóny v centre obce, k. ú. Bobot“.

Z citovaného textu stojí za zmienku nelogické slovné spojenie „ bezodplatné odkúpenie“, podobne ako už citované „odkúpenie pozemku za symbolickú cenu 1euro“, obe spojenia sú zavádzajúce. Nejedná sa o žiadnu kúpa pozemku. V Bánovciach je obchod, kde predávajú všetko za 1 euro. Choďte sa pozrieť, čo tam predávajú ! Zákon používa termín „ bezplatný prevod vlastníctva pozemku “.

Kto si pozrie dokumenty vypracované obcou ako Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce či Zadanie na územný plán obce zistí, že sa zmieňujú o gotickom kostole sv. Mikuláša s areálom, ktorý je nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, evi-dovaná ako č. ÚZPF 1185/1, ktorú treba zachovať a chrániť. V rámci záchrany kostola farský úrad dal vypracovať projekt na jeho opravu. Peniaze sa zbierajú od veriacich. Ak bude parcela E 31/3 bezplatne prevedená na obec Bobot, pozemok o výmere 1449 m2, pozemok ktorého vlastníkom bola RKC a prišla oň konfiškáciou, a obec ju získa zadarmo, bolo by korektné napraviť túto majetkovú krivdu „miestnej“ RKC, a poukázať primeranú suma formou dotácie na opravu kostola. To by som očakával, ako uznesenie č. 62a/2017 zo strany poslancov.

Záhumnie

V roku 1944 resp. do doby než bol skonfiškovaný majetok RKC, bolo územie nazývané Záhumnie, ( priestor za humnami pozemkov zastavaných domami pri hlavnej ceste / dnes počnúc pozemkom základnej a materskej školy (p.č. 63 až po parcelu na ktorej stojí dom p.č. 21 až po Bobotský potok / ) vo vlastníctve RKC ( časť priľahlá k ihrisku) a druhú väčšiu časť vlastnila statkárka Priesenderová z Horňan. V roku 1944 statkárka predala 18 „ stavebných parciel “ záujemcom. Súčasťou kúpno-predajnej zmluvy bola aj novo vytvorená parcela č. 656/17 označená ako spoločná cesta vo výmere 1075 m2, pričom každý kupiteľ vlastnil čiastku 1/18. Pozemky sa predávali v cene 11 Sk za m2. Kúpna cena cesty 656 Sk. Priemerná mesačná mzda v priemysle v období 1. SR bol 600 Sk. Pozemko-knižný zápis bol vykonaný v r. 1947. Kúpno - predajná zmluva sa týka pozemkov, na ktorých stoja domy p.č. 173 až 194. Z bývalého pozemku RKC bolo v päťdesiatych rokoch vytvorené 8 stavebných parciel, na ktoré vlastníci dostali „ prídelové listy“. Prídelové listy sa týkali stavebných pozemkov. Cesta bola vo vlastníctve štátu či obce. Časom podiel z parcely č. 656/17 získali noví vlastníci, potomkovia pôvodných dedením ( šiesti). Aj domy sa predávali. Noví vlastníci domov si odkúpili pozemok na ktorom stojí dom a nie cestu. A pôvodný vlastníci parcely 656/17 sa stali „neznámymi“ pre SPF. Aj moji rodičia, lebo ( v roku 1996 a 1998 ) parcela č. 656/17 (cesta) nebola predmetom dedičského konania. Neočakával som realitu posledných rokov.

Pri identifikácii parciel k zmluvám na prevod Okresný úrad- odbor katastrálny Trenčín k parcele 656/17, druh pozemku cesta, do kolónky Vlastník, nájomca, držiteľ uvádzal „Obec Bobot“. Nájomca, ktorý žiadny nájom vlastníkom viac ako 50rokov neplatil a parcelu si od nich nekúpil. Bolo by korektné túto krivdu odstrániť tak, že nájomcom hrobových miest neznámych vlastníkov parcely 656/17, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne, by bol odpustený poplatok za nájom hrobového miesta na 20 rokov.

REALITA posledných 10 rokov

Pred asi 10. rokmi predložil starosta na rokovaní OZ návrh na spoplatnenie parkovania na uliciach. Bol som tým prekvapený, lebo som parkoval na ulici pred záhradou na otcovom pozemku. Potom sa zistilo, že ulice nie sú vo vlastníctve obce, a od návrhu sa upustilo.

Keďže cesta na Záhumní od domu č.173 po dom č.194 nemá vlastnícky nič spoloč-ného s domami na opačnej strane ulice, divil som sa parkovisku pred domom p.č. 176, ktoré zaberá 1-2 m do parcely 656/17. Odpoveďou starostu bolo, že obec parcelu nevlastní, preto nemôže konať.

V roku 2017 som žiadal opravu cesty pred záhradou. Vozovka sa prepadáva a vodu z mláky v čase dažďov autá rozstrekujú na skrinku plynomeru. Odpoveď: „obec nie je vlastníkom cesty“. Nebola to a nie je to pravda. Obec bola a je vlastníkom cesty ako stavby. Obec nebola vlastníkom pozemku, na ktorom je cesta vybudovaná. Obec pozemok nemusí vlastniť, čoho dôkazom je potenciálne čerpanie viac ako 200 tis. euro z MF SR na zberný dvor, ktorý bude vybudovaný na prenajatom pozemku.

V Žiadosti o odkúpenie pozemkov (z 21.3.2018) pod cestou na Záhumní za 1 euro starostka píše že obec sa o cestu stará a udržuje ju, napriek tomu, že nie je jej vlastníkom. Nie je to pravda. Cesta ako stavba je vlastníctvom obce, lebo ju vybudovala. O údržbu cesty ako stavby sa obec vôbec nestará za posledných 12 rokov ( toľko tu bývam). Ďalej starostka uvádza ako ďalšie náklady geometrický plán. To nie je pravda. Ako vlastník 1/10 parcely, o ktorú bol záujem kúpiť ju na stavebné účely, som svoj podiel získal delením výmery parcely uvedenej na LV desiatimi, bez geometrického plánu. Starostka neuviedla predpokladanú výšku nákladov za kúpu podielov ( z 18. vlastníkov by sa jednalo o šiestich ). Výmera parcely v žiadosti je uvedená nesprávne. 3 263 m2 nebola výmera parcely 657/17 z ktorej 1/18 mohli oslovení vlastníci parcely pod cestou predať. Vlastník môže predať iba to čo vlastní. V našom prípade 1075/18 =59,72 m2 a nie 181 m2. To by znamenalo „cestu“ širokú 18 m !

Ulica na Záhumní je jediná v obci, ktorá je „zokruhovaná“. Zdravotné stredisko, dva autoservisy a ďalší podnikatelia, to všetko sa prejavuje vo zvýšenej frekvencii aut. Vzhľadom k tomu by bolo správne, aby ulica mala chodník.

OcÚ AKO REALITNÁ kancelária

Parcela registra „E“ 3/31, „C“ 260, 261, 262

Obec Bobot kúpila v roku 2017 od SR parcelu E3/31 v k.ú. obce Bobot, ktorú bude využívať vo svojom mene na zabezpečenia ochrany životného prostredia t.j. umiestnenia kontajnerov a vybudovanie oddychovej zóny s lavičkami; takto využívať parcelu je povinná najmenej počas piatich rokov (tak sa zaviazala v kúpnej zmluve).
Obec Bobot kúpila v roku 2017 od vlastníka z Piešťan parcele „C“ 260 zastavená plocha o výmere 314 m2, C261 záhrada o výmere 345 m2 , C262 zastavená plocha o výmere 438 m2 za cenu celkom 3510 euro. Na parcele C262 je cesta do hospodárskeho dvora, za ktorú obec zaplatila 3,2 eura/ m2.

V roku 2018 obec Bobot parcelu E3/31 spolu s parcelami C260 a C261 predala obyvateľovi obce ( starostka navrhla a OZ odsúhlasilo uznesením č. 25/2018 ).

Parcela registra „E“ 580/5

K parcele E 1011/5 k.ú. Bobot o výmere 1164 m2 ( pred zdravotným strediskom ) ktorá je vo vlastníctve obce Bobot OZ prijalo uznesenie odkúpiť parcelu E580/5, orná pôda, o výmere 264 m2 od vlastníkov, podiel za 1 euro ( teda 20m2 za 1euro ) a potom časť parcely predať na parkovisko. Prečo obec predáva pozemok, ale neprenajíma? Rozumný hospodár pozemky prenajíma. Tak postupoval vlastník parcely C 263/1, keď obci prenajal pozemok pod zberný dvor, kde obec preinvestuje 264 420,60 €. Nájomné za rok a m2 je 5,76 euro.
Predaj nemožno vrátiť späť. Neviem, prečo poslanci v minulosti schválili predaj chodníka zo Záhumnia na hlavnú cestu medzi domami p.č.361 a 171. Chodníky ako aj cesty sú nato, aby spájali. Starostka obce a poslanci : Napravte chybu predchod-cov a kúpte pozemok na chodník zo Záhumnia na hlavnú cestu. Najlepšie v strede Záhumnia za 1euro.

UŽÍVANIE POZEMKU, ktorého nie som vlastník

Parkovisko pred domom p.č. 176 resp. pred parcelou registra E159/1 a E168/1 na Záhumní prešlo premenami, ale stále z polovice zasahuje do parcely registra E 657/17. Vlastníci parcele nevyužili možnosť zjednať nápravu.

O to viac som bol prekvapený, keď pred tromi štyrmi mesiacmi pred domom s p.č. 243, na parcely registra E 1017/32 k.ú. Bobot, parcely vo vlastníctve SPF som uvidel záhradku s murovaným plotom a vydláždenou plochou na parkovanie.

Z Á V E R

1. Máme zastupiteľskú demokraciu. Môžeme voleným zástupcov klásť otázky, žiadať odpovede. Problém je s odpoveďami. ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE A S MAJETKOM ŠTÁTU, KTORÝ OBEC UŽÍVA - všeobec-né záväzné nariadenie (VZN), ktoré všetky obce na okolí majú roky, nebolo schválené v roku 2014. A nie je schválené dodnes. Na otázku prečo obec nemá prijaté VZN ? odpoveď nie je.

2. Stretávam sa s otázkou : “ Prečo, načo to píšeš, veď to nemá zmysel ? Nepoznáš príslovie : Psi brešú a karavána ide ďalej ? “ Poznám, a napriek tomu píšem. Píšem preto, lebo som zistil, že obec raz kupuje pozemok pod cestou za 3,2 eura za 1m2, druhýkrát 60m2 za 1 euro, teda 1,66 centov za 1m2. Raz kupuje pozemok záhrada za 3,2 eura za 1m2, druhýkrát pozemok orná pôda za 20 m2 za 1euro, teda 5 centov za 1m2. Nepýtam sa prečo ? Z porovnania na prvý pohľad sa zdá, že Boboťania oproti Neboboťanom si nevážia majetok (pozemky) po svojich predkoch. Možno sú príčinou chýbajúce zásady hospodárenia s majetkom obce. Možno je riešenie v aplikácii upraveného príslovia : „Kde nie je biela vrana, nie je ani sudca“.

3. Preto :
- podal som 3.5.2018 návrh na začatie dodatočného konania o dedičstve parcely 656/17, aby som sa stal vlastníkom a parcelu daroval Obci Bobot s vecným breme- nom,
- pokúsim sa s otázkami obracať na iné úrady.


Ďakujem za prečítanie.

9.9.2018 napísal Anton Doktor st.

 

1 2 3 4 5 .. 9 | >>

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »