Fórum

plus Pridaj príspevok

comment Vladan Hamrik

07.11.2013 08:35:54

Pokiaľ ste mysleli dehonestujúci a urážlivý list pána Koreňa, tak reakcie naozaj budú. Jeho pamflet plný špiny a ničím nepodloženého osočovania bezúhonných občanov sa bude riešiť ak sa verejne neospravedlní na úplne inej úrovni. Odkiaľ berie dotyčný pán toľko drzosti, že sa pasuje do role sudcu a Boha? Kto mu dal oprávnenie pľuť a vytvárať závery na slušných ľudí, ktorých ani nepozná, s ktorými ani neprišiel nikdy do styku, pričom na to nemá nielen odbornú ale ani morálnu spôsobilosť? Verejne vyzývam pána Koreňa nech sa verejne ospravedlní mojej manželke a to do piatich dní, inak na neho podám trestné oznámenie za ohováranie, poškodzovanie dobrého mena a za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Čo sa týka jeho ospevovaných učiteľov, tak na tých sa pripravuje trestné oznámenie za podvod a celú vec bude riešiť polícia slovenskej republiky a inšpektorát ministerstva školstva. Zároveň chcem povedať všetkým slušným spoluobčanom našej obce aby si uvedomili, že proti nenávisti, podlosti a špine sa dá bojovať aj legálnymi prostriedkami a je našou povinnosťou je postaviť proti zlovôli rôznym skupinám parazitujúcich na všetkých úrovniach. Zároveň držím palce nášmu starostovi a plne ho podporujem v jeho ťažení za lepší život v našej obci.
 
comment Renata

06.11.2013 18:09:04

Dobrý večer.
Je to zvláštna súhra náhod, že presne dnes sa tu objavil príspevok pána Koreňa. Považujem ho za najkrajší darček, aký som dnes dostala.
Pán Koreň, ďakujem Vám a vážim si Vašu odvahu a reálny pohľad na žalostnú situáciu vo Vašej a nedávno aj mojej škole.
Na ten krátky čas ste sa stali súčasťou môjho života a dovolím si tvrdiť, že to bol krásny polrok nielen vďaka úžasným deťom a kolegom, ale hlavne vďaka skvelým rodičom. Takí, ako Vy, ste požehnaním pre každú školu.
Bojujte, verím, že neostanete sám a že sa k Vám pridajú všetci rodičia, ktorým záleží na tom, ako a kto bude ich deti vzdelávať a vychovávať.
Prosím, nedovoľte, aby o budúcnosti Vašich detí rozhodovali (ne)"kompetentní" !!!
Držím Vám palce!
S prianím všetkého dobrého...
Renata Petríková


06.11.2013 17:01:13

Otvorený list občanom obce Bobot V Bobote 5.11.2013
Nakoľko mnoho občanov našej obce nevie o udalostiach, ktoré sa udiali v škole Bobot, rozhodol som sa informovať Vás touto cestou.
Situácia v ZŠ a MŠ je napätá už od minulého školského roku. Starosta obce obsadil (v súlade so zákonom) voľné miesto učiteľky v ZŠ pani Hamšíkovou (umelecké meno Bailando). Riaditeľ mal pritom na miesto učiteľky dohodnutú Mgr. Petríkovú, ktorá sa na toto miesto dostala až po prepustení Hamšíkovej, na naliehanie rodičov. Rýchlo sa napíše, dlho trvá. Aféra Bailando trvala viac ako pol roka. Osoba, ktorá nikdy neučila na 1. stupni ZŠ nebola schopná deti nič naučiť. Podľa slov ich terajšej pani učiteľky Púčikovej na rodičovskom združení, deti majú problémy s čítaním i matematikou. V podstate stratili rok života. Sedeli v škole zbytočne, nenaučili sa čítať, počítať, nenaučili sa učiť. Medzitým (asi na vyplnenie voľnej chvíle) starosta obce, aj napriek nesúhlasu oboch rád školy odvolal riaditeľa ZŠ Ivana Lobotku a riaditeľku MŠ Danu Ďuriačovú (samozrejme v súlade so zákonom – za nepodanie majetkového priznania). Vybral si na to najvhodnejší možný termín – vianočné sviatky. Pokiaľ sa rodičia po sviatkoch spamätali škôlka i škola zostali bez riaditeľov. Na uvoľnené miesto riaditeľa ZŠ vybrala rada školy už spomínanú Mgr. Petríkovú. Výborne zapadla (trúfnem si napísať do rodinného) kolektívu, bola milá k deťom, mala k nim vzťah a vedela aj učiť. Jediný komu nezapasovala bol starosta obce, ktorý ju na konci školského roku (samozrejme v súlade so zákonom) odvolal. (Dávam do zreteľa paralelu s prvým odvolaním cez vianočné sviatky, zase v dobe, keď sa rodičia v podstate nestretnú a nemajú možnosť na vzniknutú situáciu reagovať.) Prázdniny ubehli rýchlo, blížil sa september a v škole nemal kto učiť. Šťastie opäť stálo pri nás a miesto učiteľky 5 minút pred dvanástou hodinou prijala pani Púčiková. Geniálna voľba. Hoci nikdy neučila v zmiešanej triede, mnohoročné skúsenosti z výučby na 1. stupni z nej priam vyžarujú. Deti ju majú radi a je zjavné, že i ona ich. Samozrejme škola potrebuje riaditeľa. Riadením školy bola starostom poverená Mgr. Elčíková, ktorá je riaditeľkou MŠ (to už až tak celkom kóšer nie je, ale v čase núdze sa to dá pochopiť, hlavne keď si človek predstaví ako by asi na prípadnú ponuku na funkciu zastupujúceho riaditeľa reagoval Ivan Lobotka). Medzitým bolo dvakrát vypísané i výberové konanie na riaditeľa ZŠ. Rada školy z dostupných kandidátov nikoho nevybrala. Skrátka dobrí učitelia a riaditelia, ako sú Lobotka a Petríková asi na stromoch nerastú. V druhom výberovom konaní bol jediným kandidátom na riaditeľa Mgr. Trebichavský, ktorého riadne zvolená rada školy nevybrala ani keď bol jediným kandidátom. (Za zmienku stojí i fakt, že Mgr. Trebichavský sa zúčastnil na všetkých výberových konaniach, kde mu bolo opätovne oznámené, že rada školy ho na funkciu riaditeľa neodporúča.) Následne (ako už inak v súlade so zákonom) starosta obce menoval výberovú komisiu (v podstate kompletne zloženú zo zamestnancov OU + zástupkyňa riaditeľa zo ZŠ Motešice) a komisia vybrala jediného uchádzača - Mgr. Trebichavského. Starosta ho (podľa osvedčeného receptu, počas jesenných prázdnin a bezpochyby v súlade so zákonom) od novembra menoval riaditeľom ZŠ v Bobote. Toho Mgr. Trebichavského, ktorého legitímna rada školy 3 krát (slovom trikrát) odmietla navrhnúť na riaditeľa. Človeka, ktorý neučil na 1.stupni, človeka, ktorý neučil v malotriedke, človeka, ktorý si v prvý deň príchodu do školy nenašiel čas, aby sa prišiel predstaviť žiakom, ale mal čas dumať nad tým ako si počítačovú miestnosť prerobí na kanceláriu riaditeľa.
Hovorí sa, že máme také vedenie, aké si zaslúžime. Nemôže to byť pravda. Tie deti nikomu nič zlé nespravili. Niektoré z nich už stratili rok života s experimentom Bailando a ďalším to hrozí s experimentom Trebichavský. Odozva rodičov ale bude asi rôzna. Niektorí budú dúfať, že sa situácia dostane do normálneho stavu skôr ako za šesť mesiacov, niektorým to bude možno jedno, ale nájdu sa rodičia, ktorí urobia krajné rozhodnutie a prehlásia svoje deti na inú školu. Taktiež je otázkou času, kedy učiteľov prestanú baviť eskapády, ktoré im nonstop pripravuje starosta obce a nájdu si miesto niekde inde. A bez dobrých učiteľov, ako sú Púčiková, Lobotka, Nikolíniová (Lacova Sokolíkova dievka), ktorí prebrali štafetu od Gálika, Schwartzovej, Igaza, Ondruša a ďalších škola v Bobote bude vychovávať žiakov pripravených na prácu v chránených dielňach. Záverom mi zostáva konštatovať, že zriaďovateľ v tomto prípade zastúpený starostom konal vždy v súlade so zákonom (takže už to nemusí hovoriť ON) a pokiaľ to niekomu nie je z textu jasné, všetko hore uvedené smeruje k zrušeniu školy v našej obci.
Pavol Koreň
 
comment A. Doktor

25.10.2013 14:05:46

Važení spoluobčania - navštevujúci webovú stránku obce.
Demokracia je definovaná ako možnosť každého občana aktívne sa podielať na verejných záležitostiach ( a ovplyvňovať ich k lepšiemu ).
Zákon o obecnom zriadení umožňuje občanom obcí priamo i nepriamo spolupodieľať sa na správe obcí.
Politológovia tvrdia, že o politiku ( v užšom zmysle slova o dianie vo veciach verejného záujmu ) sa hlbšie zaujíma 3 až 5% ľudí, o volebnom výsledku ale rozhoduje 40 -- 70% ľudí, ktorý prídu voliť. Učasť občanov na samospráve našej obce ( napr. pripomienkovaním návrhu rozpočtu obce, nedosahuje ani 3 %. Účasť občanov na rokovaní obecného zastupiteľstva je minimálna a bez poznania dôvodových správ k bodom rokovania stráca ich účasť zmyseľ. Na strane druhej, zákon o becnom zriadeí a iné zákony oprávňujú občanov klásť poslancom a starostovi obce otázky, žiadať na ne odpovede, poznať dôvody konkrétnych rozhodnutí orgánov samosprávy, nielen rozhodnutia.
V čase, keď internet umožňuje takmer celosvetové diskusie v digitálnom priestore, využime možnosť diskutovať na webovej stránke obce. Komentujme výsledky rokovaní OZ v zmysle zákona o obecnom zriadení, rokovacieho poriadku , atď. Máme/te právo ale aj občiansku povinnosť, vyjadriť svoj názor.
 
comment Farník

19.03.2013 19:23:55

Pre našu farnosť je viac ako symbolické, že práve v týchto dňoch sme dostali na Bobot nového duchovného pastiera. Práve v týždni, keď sme počuli z Ríma to slávne „Habemus papam!“, teda „Máme pápeža!“ by sme u nás mohli zvolať „Habemus presbyter!“, teda voľne preložené ako „Máme kňaza!“. J.E. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup rozhodol, že správcom našej farnosti sa stane v.d.p. Miroslav Kukla SJ.
Na post Rímskeho biskupa nastupuje pápež František po emeritnom pápežovi Benediktovi 16-tom a u nás na post správcu farnosti prichádza Miroslav Kukla SJ po zosnulom dekanovi Františkovi Mojtovi.
Zaujímavý je aj fakt, že náš náš nový kňaz je jezuita ako aj nový pápež František.

Miroslav Kukla SJ bol vysvätený za kňaza 21. júna 2008 v Bratislave a primície mal 22. júna. Pochádza z Nitry a jeho predchádzajúce pôsobisko bolo farnosť Skačany, kde bol od roku 2010 kaplánom.
Nášmu novému dôstojnému pánovi prajeme veľa síl a Božieho požehnania pri neľahkej úlohe spravovať našu farnosť a slúžiť Bohu v prospech ľudí!
 
comment Anton Doktor

04.11.2012 22:44:14

Ako sme slávili 680. výročie prvej písomnej zmienky ( ďalej len ppz) o našej obci a Hodové slávnosti v roku 2012 ?
(pre organizátorov osláv 690. výročia ppz o našej obci)
V nedeľu 4.11.2012 som na úradnej tabuli obce uvidel Program Hodových slávnosti a osláv 680. výročia ppz ..... , čo som si vysvetlil tak, že sa ešte všetko ( v skutočnosti nič) na webových stránkach obce o oslavách nepovedalo ( nenapísalo). Preto niekoľko postrehov.
1. Program osláv bol bohatý.
2. Hodové slávnosti „zatienili“ oslavy 680. výročie ppz o našej obci.
3. Spojenie hodového veselenia a osláv 680. výročia ppz do areálu TJ Tatran, nebolo šťastné riešenie.
4. Priebeh osláv vo farskom Kostole sv. Michala bol dôstojný.
5. Kultúrny program osláv ( až na vystúpenie žiakov MŠ a ZŠ ) nám zabezpečovali hosťujúci „ cudzinci“.
6. Pre občanov obce, rodákov z Bobota a ostatných návštevníkov webovej stránky obce sa obec prezentovala tým, že s písaním veľkých písmen vo vlastných menách má problém.

Podrobnejšie :
K bodu 1.
Príhovor starostu obce má drobné nepresnosti ( nie založenie obce ale ppz ) a bol pojatý obecne. S niektorými tvrdeniami sa dá polemizovať ( napr. ... vzdelávanie našich detí a mládeže – iste je dôležité ( MŠ a ZŠ) ale v USA viac ako 40% milionárov nemá vysokoškolské vzdelanie ). Máme možnosť porovnávať „ písomné dokumenty“ z osláv 650. výročia ppz s 680. výročím ppz. Ak odhliadneme od vplyvu ideológie, má dokument k 650. výročiu ppz vypovedaciu hodnotu i dnes. Bolo by zaujímavé „ vyčísliť“ ako sa za 30 rokov obec zmenila ( počet obyvateľov, veková štruktúra, vzdelanostná úroveň, počet postavených nových, resp. rekonštruovaných domov, zamestnanosť v obci atď.).
Šálka je vhodná pozornosť, fotoobrázok obce je zdanlivo elegantný, ale prakticky väčšina domov nerozoznateľná. ( Iba na okraj spomeniem / na základe informácií správcu webovej stránky obce/ aký pohľad na obec nám „dnes“ poskytol Google )
K bodu 2. a 3.
Kým Hodové slávnosti sú spájané s hodovaním a zábavou ( kolotoče, futbal, guláš pivo, tanečná zábava), oslavy 680. výročia ppz sú oslavy kultúrne spojované s recitáciou básní, vystúpením spevokolu či baletu . Preto vystúpenie žiakov MŠ a ZS, žiakov ZUŠ Veľké Uherce ale i Boboťanky malo byť na pódiu KD.
K bodu 5.
Je na zamyslenie, čím by obyvatelia našej obce prispeli v rámci kultúrneho programu osláv 690. výročia ppz ?
K bodu 6.
Vždy, keď sa stretnem s pravopisnou chybou na dokumente vydanom nejakým úradom, kladiem si otázku či dokument nečítali viacerí úradníci a či nikto na chybu neprišiel. Kladiem si i inú otázku : Aký vplyv na súčasnosť, na súčasných obyvateľov obce ( v tomto konkrétnom prípade) má skutočnosť, že sa v obci narodil M. Rešetka, že v obci dlhé roky pôsobil P.G.Hlbina. A vôbec, aký význam má „bohatá história“ obce pre dnešok ? A ešte mám jednu otázku : v obci máme učiteľov v MŠ a ZŠ, máme občanov povolaním učiteľov. Čo tak, dať si pri tak významných výročiach „ skontrolovať“ napísaný text?

Ďakujem za pozornosť A. Doktor
 
comment Daniel Čerňanský

06.05.2012 21:02:05

Vážený občan a občianka( ktorý sa nevedia podpísať).
rád by som reagoval na vaše mylné názory.
1.v otázke odpredaja pozemku pod bytovkou 319. Asi neviete, že tento pozemok prešiel do vlastníctva obce až po niekoľkoročnom úsilí obyvateľov tejto bytovky. Zadarmo. Obec potom len odpredáva ludom, ktorý tam bývajú a nemôžu za chybu zodpovedného pracovníka pri výstavbe ktorý si nesplnil svoju povinnosť. Aj napriek podla vás symbolickej cene si myslím . že je to velmi dobrý zárobok pre obec za prácu niekoho iného
2. ohľadom presťahovania lekárov. Hlavným dôvodom ich presťahovania bola úspora financií na energiách a prerábanie strediska na sociálne byty sa spomínalo len ako jedna z alternatíva využitia, nie však ako hlavná.
3. pokiaľ ide o byty alebo pozemky, ja sám mám záujem o takýto pozemok alebo byt a už dlhú dobu sa snažím presvedčiť našich zástupcov, aby obec vybudovala stavebné pozemky alebo postavila nájomnú bytovku, prípadne bytovku v ktorej by byty následne odpredala. Bohužiaľ, ich odpoved bola, že stavebný pozemok si má zabezpečiť každý sám, pretože je to velmi pracné, vybudovať novú ulicu a na nájomné byty alebo byty na odpredaj nemá obec peniaze a je to velmi rizikové pretože nie sú záujemci. Napriek všetkému , čo tu píšete toto povedali pán starosta a ludia podporujúci stahovanie zdravotníctva.

Ak sa rozhodnete reagovať na tieto moje slová, budem len rád,avšak prosím vás podpíšte sa. Rád by som vedel kto so mnou nesúhlasí a pomohlo by mi to aj v presviedčaní zodpovedných o pomoci v našom spoločnom záujme, možnosti bývania v našej obci. Ďakujem

comment občanka

24.04.2012 15:37:38

Milý občan..Tak ako aj Ty som a aj a chcem byť občankou obce Bobot a tiež nesúhlasím s našimi poslancami,ale treba si najprv zistiť,ktorý z poslancov sú proti zlúčenie škôlky a školy a sú to aj Tý istí poslanci,ktorý nechcú aby bolo stredisko presťahované na obecný úrad a aby stredisko slúžilo Nám mladým ľuďom na nový začiatok,na nové byty!!!Treba si položiť otázku či obec potrebuje takýchto poslancov,ktorý len maria snahu Nášho starostu a poslancov,ktorý chcú niečo pre túto obec urobiť a pomôcť mladým ľuďom!!!!

comment občan

18.04.2012 21:13:18

Vážené obecné zastupiteľstvo,
po prečítaní poslednej zápisnice mi dovoľte, aby som v krátkosti zareagoval na dianie v našej obci, ktoré veľmi súvisí s vašim hlasovaním. To akým spôsobom ste zahlasovali za zlúčenie našich škôl sa mi zdá úplne proti tomu, aby to bolo v prospech detí a občanov našej obce. Je zarážajúce, že vás nepresvedčili argumenty starostky z obce Svinná, riaditeľky školy v Motešiciach a dokonca ani list, ktorý bol zaslaný obci od spoločnosti, ktorá spracováva projekty pre získanie finančných prostriedkov z eurofondov. Všetky obce okolo nás, kde došlo k zlúčeniu škôl sú teda zrejme tí hlúpi a my tí najmúdrejší.
To, že ste bez problémov zahlasovali za odpredaj pozemkov pre vlastníkov bytov bytovky č. 319 za viac ako symbolickú sumu je veľmi pekné, ale že neviete zahlasovať za kúpu pozemkov, ktoré by mohli slúžiť pre tých čo ešte ani len byt a teda ani bývanie nemajú, to je viac ako nehorázne. Prosím vás, v prospech koho a za čo ste hlasovali?
Ja ako občan, ktorý by v tejto obci chcel bývať či už v byte, ktorý mohol vzniknúť na zdravotnom stredisku alebo v dome, na ktorý mi mohla obec poskytnúť pozemok za priateľnú cenu a táto cena by nemusela byť len symbolická, som vašim počínaním a hlasovaním úplne odpísaný alebo ak chcete úplne bez šance na bývanie.
Obec, a teda aj obecné zastupiteľstvo by malo pre občana vytvárať všetky možné podmienky na bývanie v našej obci.
 

16.12.2011 15:21:52

Musím pochváliť peknú vianočnú výzdobu v obci. Fakt sa mi páči. Konečne táto dedina rozkvitá...
 
comment veronika

19.11.2011 14:09:17

Dobrý deň, chcela by som oznámiť,že dnes sme našli v parku pri miestom cintoríne mrtveho psa, ktory patril panovi Alojzovi Kyselicovi, ktorého včera vo večerných hodinách zrazilo auto a pravdepodobne ho tam vyhodil. Je to dosť nevhodné aby sa zbavil psa takýmto spôsobom, nakoľko do parku sa chodia hrať aj deti, Dúfam, že to nejako vyriešite. Ďakujem
 
comment Anton Doktor

13.11.2011 17:28:23

Dobrý deň, vážení spoluobčania. Obecne sa tvrdí, že obyvatelia obcí majú k sebe bližšie, sú si ústretovejší ako obyvatelia miest. Pred piatimi rokmi som sa vrátil bývať do rodiska a viackrát som zapochyboval o pravdivosti tohoto tvrdenia. Teraz, v týchto dňoch, som zažil príhodu, ktorá umenšila moje pochybnosti. Deň pred Sviatkom všetkých svätých ( v pondelok ) som cestoval autom do Trenčína. V TN som zistil, že mi chýba digitálny fotoaparát, ktorý som si so sebou vzal. Keď som si spätne spomenul na prípravu na cestu a zastávky cestou, dospel som k zisteniu, že fotoaparát som stratil na ceste na Bobote, alebo v TN na parkovisku Baumax-u, alebo na Cintorínskej ulici. Problém bol v tom, že fotoaparát nebol môj a boli na ňom zábery z dovolenky majiteľa fotoaparátu. V stredu som dvakrát prešiel " cestu autom " v obci, viackrát som prehľadal auto, tašku i kabát, ktorý som mal na ceste. Ale fotoaparát nikde. Napriek tomu som " dúfal a veril " , že sa fotoaparát nájde. Stále som ho mal " pred očami ". Po racionálnom zvážení situácie som išiel na obecný úrad a poprosil p. Bartošovú, aby zverejnila oznam, ze sa " stratil " digitálny fotoaparát zn. Olympus a zadal inzerát do Pardón-u. V pondelok dopoludnia mi volala p. Bartošová, že na obecný úrad nálezca priniesol digitálny fotoaparát Olympus. Nálezcom bola p. Zita Závodská, rod. Koreňová, ktorej ďakujem za to, že si môžem zlepšiť názor na spolužitie občanov našej obce. A. Doktor P.S. Aby som naplnil obsah sekcie Fórum, rád si prečítam Vaše názory na spolužitie občanov v našej obci.
 
comment Administrátor

25.09.2011 00:00:00

Vážení návštevníci, Predstavujeme Vám miesto, na ktorom môžete diskutovať bez obmedzenia aké bolo doteraz v knihe návštev. Môžete tu uviesť akokoľvek dlhý názor, resp. text. Pevne veríme, že to nebudete zneužívať a budú sa tu objavovať vecné a konštruktívne návrhy, resp. zaujímavé diskusie zo života našej obce, resp. rekcie na aktuálne otázky. Budeme sa tešiť na Vaše príspevky!
 

<< | 1 .. 6 7 8 9 10 |

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »