Grantový program Bezpečne na cestách

Informácie
Nadácia Volkswagen Slovakia
Grantový program: Bezpečne na cestách
Projekt: Som súčasťou cestnej premávky
 
Nadácia: Volkswagen Slovakia
 
Web-stránka: www.nadacia-volkswagen.sk

Foto Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko
Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko Dopravné ihrisko

Informácie

Dňa 6. apríla 2016 zasadala výberová Komisia rozhodujúca o podpore žiadostí o grant na projekty v rámci grantového programu Bezpečne na cestách. Do výzvy sa zapojilo 154 subjektov z celého Slovenska. Mnohé zaslané projekty boli kvalitné a veľmi zaujímavé, preto mala Komisia veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť. Po náročnom rozhodovaní bolo vybraných až 20 projektov od subjektov zo všetkých krajov Slovenska, ktoré Nadácia podporí v celkovej sume 50.003,60 €. Obec Bobot bola jedným z 20 šťastných subjektov, ktorým Nadácia Volkswagen pridelila sumu 3000 Eur na zakúpenie prenosného dopravného ihriska.

V zmysle grantových podmienok zrealizovala v júni 2016 Materská škola so Základnou školou v Bobote výučbu dopravnej výchovy medzi deťmi nielen materskej školy, ale aj základnej školy - prvého až štvrtého ročníka. Deti sa tak mohli oboznámiť interaktívnou a hravou formou so zásadami cestnej premávky počas výučby. Následne si tieto vedomosti mohli vyskúšať na prenosnom dopravnom ihrisku, ktoré sa rozložilo v priestoroch multifunkčného ihriska v areáli školy. Deti sa stali súčasťou simulovanej dopravnej premávky nielen ako chodci, ale aj ako cyklojazdci.V septembri 2016 rovnako prebehla dopravná výchova so žiakmi základnej školy. Takto si žiaci môžu pravidelne osvojovať správne návyky bezpečenosti na cestách.

V novembri 2016 zrealizovala Materská škola v Bobote opätovne výučbu dopravnej výchovy, avšak v interiéri. Zakúpené prenosné dopravné ihrisko a jeho prvky sa tak stali univerzálnou didaktickou pomôckou pre výučbu. Takto mohli učitelia inovovať metodiku dopravnej výchovy zavedením nasledovných prvkov výučby: som chodec; idem cez priechod so semaforom; idem cez priechod pre chodcov bez semaforu; čo to svieti?; čo počujem?; kto ide rýchlejšie?; kedy sa vystavujem riziku?; idem na červenú aj keď nevidím autá?; je ma dobre vidieť?; Uvedené aktivity prevedené v exteriéri aj interiéri rozvíjali priestorovú orientáciu detí nielen v premávke ale aj pri hre na ulici.

Obec Bobot ďakuje Nadácii Volkswagen za financovanie prenosného dopravného ihriska. Takto môže Materská škola ako aj Základná škola v obci realizovať každoročne dopravnú výchovu a tým prispieť k bezpečnosti cestnej premávky.


Realizácia projektu dopravného ihriska Realizácia projektu dopravného ihriska

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »