Tourist club

img
 


History

Vznik Klubu slovenských turistov Tatran Bobot

Dňa 18.1.1991 bola ustanovujúca schôdza v bývalej horárni na Slačoch medzi obcami Motešice a Krásna Ves. Požiadali sme Ministerstvo vnútra SR o registráciu a právnu subjektivitu, ktorá nám bola udelená 30.1.1992. Predsedom klubu je od 18.1.1991 Jozef Kobida, podpredseda Dušan Pokorný, pokladníčka Božena Pokorná. Neskoršie ju vystriedala Tatiana Torovská. V tomto zložení klub pracuje až dodnes.
Od roku 1989 do 18.1.1991 sme vyvíjali turistickú činnosť pod názvom TJ Tatran Bobot na podnet Ing. Ježíka Milana, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu do 18.1.1991. V roku 2011 sme si pripomenuli 20. výročie založenia klubu pod názvom Klub slovenských turistov Tatran Bobot a sme samostatnou právnickou osobou s registráciou na Daňovom úrade Trenčín. Turistický klub uskutočňuje svoju činnosť podľa plánu činnosti schváleného na Výročnej členskej schôdzi. Plán je orientačný a zosúladený s plánmi Regionálnej rady KST Trenčín a KST Bánovce nad Bebravou a OU Horné Naštice turistický oddiel. Svoju činnosť zameriavame aj na čistotu a prehľadnosť - priechodnosť turistických chodníkov v okolí nášho regiónu ako Baské, Čierna Lehota, Homolka, Valaská Belá a pod.
Pri hromadných akciách používame oranžové tričká s nápisom KST Tatran Bobot, preto aby sme boli lepšie viditeľní v teréne. Aj takto reprezentujeme obec Bobot na rôznych turistických akciách v rámci Slovenska.

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
Village history

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Read more »
Opening hours municipality
Help & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »