Urbariát Bobot - Lehota

img
 


História
Urbariát Bobot-Lehota, pozemkové spoločenstvo
Spoločnosť „Združenie Urbárskej spoločnosti Bobot“ bola založená a schválená dňa 10.12.1995 na valnom zhromaždení.

Účelom lesného spoločenstva je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a obstarávať spoločne prostriedky, týkajúce sa spoluvlastníctva lesných a pasienkových pozemkov, vykonávať ťažbu, zalesňovanie a ochranu lesa.

Na valnom zhromaždení bol zvolený výbor spoločenstva a dozorná rada. Prvým predsedom výboru bol zvolený, t.č. už zosnulý, p. Jánošík Jozef a predsedom dozornej rady bol zvolený, t.č. už tiež zosnulý, p. Srnec Viliam st.. Neskôr vykonával funkciu predsedu výboru, t.č. už zosnulý p. Pšenka Hubert, ktorý vykonával tiež funkciu člena dozornej rady.

V súčasnej dobe vykonáva predsedu výboru p. Pšenka Ján ml. a funkciu predsedu dozornej rady p. Marušek Rudolf.

Združenie prešlo viacerými zmenami, cez názov spoločnosti, počtu členov výboru a počtu vlastníkov. Zmenil sa názov spoločnosti na „Urbariát Bobot – Lehota – pozemkové spoločenstvo, 91 325 Bobot. Po upresnení výmery teraz spoločenstvo hospodári na celkovej výmere 123,1487 ha lesa, trávnatých porastoch a ornej pôde.

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
História obce

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Čítaj viac »
Stránkové hodiny OÚ
Pomoc & Podpora

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »