Wäldereigentümerverband Grundstückseigentümerverband

img
 


Einleitung
Združenie vlastníkov lesov, pozemkové spoločenstvo
Právna forma: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zákona č. 181/1995 Z.z.
Sídlo: 91325 BOBOT 227
IČO: 31823092
DIČ: 2021311655
IČ DPH: SK2021311655
Činnosti: Pozemkové spoločenstvo podielových spoluvlastníkov vlastniacich spoločnú lesnú nehnuteľnosť v k. ú. Bobot s výmerou 183 ha. Spoločenstvo sa zaoberá lesníctvom, najmä pestovaním lesa a s tým súvisiacimi činnosťami. Činnosť spoločenstva riadi a organizuje výbor a kontroluje dozorná rada. Najvyšším orgánom spoločenstva je valné zhromaždenie spoluvlastníkov, ktoré sa schádza každoročne a rozhoduje o smerovaní spoločenstva.

Zdieľať: Google Facebook Twitter
 
Historie des Dorfes

Prečítajte si niečo z histórie našej obce a to obecnú kroniku, ktorú napísal Pavel Gašparovič Hlbina.

Mehr lesen »
Amtsstunden das Gemeindeamt
Hilfe & Support

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky k technickej stránke webu, neváhajte nás kontaktovať.

admin@bobot.sk »